X

Vitajte!

Nepremeškajte nové videá a zaujimavé novinky zo sveta Angularu 2+...

*ngFor first, last, even, odd a index CSS triedy

Tento snippet pridá v cykle *ngFor pomocné CSS triedy pre prvý, posledný, párny, nepárny element a očísluje jednotlivé záznamy

            
<div *ngFor="let user of userList;
 let index=index;
 let first=first;
 let last=last;
 let odd=odd;
 let even=even;"
 class="item{{index+1}}"
 [ngClass]="{ odd: odd, even: even, first: first, last: last }">

  {{user}}

 </div>

<!-- Výstup by bol napríklad: -->
<div class="item1 even first"></div>
<div class="item2 odd"></div>
<div class="item3 even"></div>
<div class="item4 odd"></div>
<div class="item5 even"></div>
<div class="item6 odd"></div>
<div class="item7 even last"></div>

            
          


Diskusia